GDPR

1 parts

Each part is made up by independent lessons

9 lessons

Every lesson contains text, video, powerpoints, exercises (with videos explaining correct answers)

2 Number of videos

Today leaning by videos are essential, being able to replay

Interactive exercises

The course contains a lot of interactive exercises

Lessons

Del 1 Introduktion till Dataskyddsförordningen (GDPR)
Del 1 Bakgrunden till GDPR
Del 1 Vad är en personuppgift
Del 1 Roller ansvar och böter
Del 1 Rätten att hantera personuppgifter
Del 1 Den registrerades rättigheter
Del 1 Personuppgiftsansvariges skyldigheter
Del 1 Barn och GDPR
Del 1 Bra att tänka på i det dagliga arbetet