This is a cropped demo - some features are removed since it requires an account and subscription.
Some things (interactive prompt, editor etc) doesn't work in phones - you are not to supposed to do programming in your phone anyway

Föreläsning på Youtube

Instruktioner

Ok så vi jämför hur vi kan göra samma med docker

Med Pull image kan vi ju hämta hem en färdig image. Det är ju (ofta) från hub.docker.com som man tar en.

Övning

Surfa in på hub.docker.com och

  1. leta fram en image med rabbitmq

  2. leta fram en image med Wordpress

  3. leta fram en image med dvwa

  4. Om du som jag hittar https://hub.docker.com/r/infoslack/dvwa klicka in på Githublänken

  5. Klicka på den fil som heter Dockerfile. Vad kan vi lära av den filen?

Så tillbaka till DVWA

 docker pull infoslack/dvwa
docker run -d -p 80:80 infoslack/dvwa

Man har alltså PREPPAT en "maskin". Och allt som vi gjorde tidigare ligger redan inne på den.

Minilab Online

Testa i terminalen nedan att:

  1. Hämta ner imagen docker/whalesay
  2. docker run docker/whalesay cowsay Hejsanhoppsan (denna image är preppad med en applikation som ritar ut vad en val säger...)

file

--

Demo terminalen på Youtube

Continue

Chatbox - support

My status/history on this lesson

# Type Text