This is a cropped demo - some features are removed since it requires an account and subscription.
Some things (interactive prompt, editor etc) doesn't work in phones - you are not to supposed to do programming in your phone anyway

Detaljer

Videoföreläsning

Programmet vi skrev såg ju inte ALLS ut som de "receptliknande" instruktioner som vi talade om i första videon. Vi har en massa konstiga saker och tecken i vår kod eller hur?

Programmet vi hade


using System;

namespace StefanExexempel.Exempel1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

Uppgift 1.1 Skriv ut "Hejsan min lärare heter Stefan!"

Ändra programmet ovan så det skriver ut Hejsan min lärare heter Stefan

Kör programmet. Om du har gjort rätt kommer du se det nedan och du kommer att kunna gå vidare till nästa lektion.

Continue

Chatbox - support

My status/history on this lesson

# Type Text